Běh pro Standu - Informace
Popis
Projekt má pomoci tělesně postiženým, nemocným a jinak zdravotně znevýhodněným spoluobčanům v Ostravě a bude realizován formou benefičního běhu. Jako čtvrtý ročník se uskuteční s názvem "Běh pro Standu". Na trať závodů s délkou tratí 5 a 10 kilometrů chceme přivést jak výkonnostní běžce, tak i úplné amatéry a zdravotně postižené.
Výtěžek (včetně celého startovného) bude věnován potřebným.Pátý ročník je věnován Standovi Hovadíkovi na pořízení upraveného automobilu pro handicapované k zlepšení životní situace.
Benefiční běh proběhne pod záštitou města Ostravy a starosty městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře společně s garantem závodu Římskokatolickou farností Ostrava-Zábřeh ve spolupráci s organizací Young Life Česká republika, pobočkou Ostrava. Hlavním organizátorem akce je NADAČNÍ FOND BĚH PRO.

Tváří letošního ročníku benefičního běhu je Marek Jankulovski. Tímto mu děkujeme za podporu. Přijďte podpořit dobrou věc a užít si den s fotbalovou legendou.
Místo a realizace
Kostel svatého Ducha, Výškovická 3166/124a, 700 30 Ostrava-jih

Mapa
Cíl a realizace
Cílem je vytvoření projektu, který pomůže propojit tělesně zdravé a tělesně postižené občany a přinese možnost pomáhat jedni druhým. Chceme touto formou finančně pomoci tělesně postiženým a nemocným lidem z Ostravy s nákupem speciálních zdravotnických pomůcek a zajistit potřebné služby, které jim pomohou zkvalitnit jejich život, a pomůže jim lépe se začlenit mezi ostatní občany.
V tomto konkrétním případě by měl projekt pomoct s pořízením úpraveného automobilu pro handicapované, které nehradí pojišťovna ve výši 300.000,-Kč
Informace k běhu a trati
Letos budou tyto kategorie:

- bezbarierový běh (handicapovaní, děti do 6 let a kdokoli kdo bude chtít, trať 400m)
- dětský běh:
a)děti mladší (6-9 let, trať 400m)
b)děti starší (10-12 let, Trať 800m)
- běh 5km:
a) děti do 15 let
b) ženy
c) muži
- běh 10km:
a) ženy
b) muži

registrace zde

Mapa tratě zde
Trasa bezbariérového a dětského běhu je okolo kostela a mateřské školky Pastelka.

Každá trať je dobře označená a na důležitých místech je vždy organizátor, tak abychom zajistili co největší bezpečnost a hladký průběh celé akce.
Časový plán a doba trvání projektu
Akce se bude konat 19.10.2019 od 13 hodiny do 19 hodiny.
Start i konec závodu bude u Kostela Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu, ulice Výškovická.

13:00 Zahájení
15:00 Ukončení registrace
15:30 Start bezbariérového a dětského závodu
16:00 Start hlavního závodu na 5 a 10 km
18:00 Vyhodnocení
19:00 Ukončení akce ohňostrojem

Doprovodné aktivity
Kreativní workshop neziskové organizace MENS SANA, zaměřený na tvoření výrobku z recyklovaných materiálů
Krátké hudební vystoupení
Ohňostroj
Něco málo o Standovi a rodině
Před úrazem Standy, tedy do září 2013, to byla obyčejně fungující rodina. Standa byl zaměstnán jako malíř – natěrač. Společně s manželkou vychovávali dvě děti, Terezku (r. 2002) a Kubíka (r. 2007). Ve svém okolí byl Standa vzorem, idolem manžela a otce rodiny. Jednoho dne se stalo něco, co by nikdo nikdy nečekal. Den 30. září 2013 se stal osudným pro celou jeho rodinu, kdy Standa utrpěl velmi vážný úraz, spadl z desetimetrové výšky na betonovou plochu.

Pád směřoval na hlavu a pravou polovinu těla. Ihned byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byl okamžitě podroben několikahodinové operaci. Následný týden byl v umělém spánku. V nemocnici strávil téměř 3,5 měsíce. Během tohoto období se u něj vyskytlo několik zdravotních komplikací spojených s poúrazovým stavem a musel být opakovaně operován. Rozhodnutí manželky Standy bylo obdivuhodné. I když to se Standou nevypadalo dobře, rozhodla se pokračovat v každodenní bazální stimulaci (a to již v době, kdy byl Standa v umělém spánku) a fyzioterapii, aby se mohl navrátit do života. Standa je od poloviny ledna 2014 v domácí péči své milující manželky Ivety, která tak musela opustit zaměstnaní. Standa je od té doby zcela odkázán na péči druhé osoby, nebyl schopen se sám otočit, nebyl schopen sedět, byl odkázán na schodolez (bydlí ve 3. patře bez výtahu), najíst se, postarat se o osobní hygienu, byl zcela inkontinentní. V období od září 2014 do poloviny prosince 2014 pobýval v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni, kde nadále aktivně cvičil – nejen tělo, ale i mozkovou činnost. V době, kdy manželka Iveta převzala Standu do přímé péče, byla odkázaná na osobní automobil, bez kterého není Standa schopný se dostat k doktorovi na rehabilitace, které jsou pro jeho život zásadní.

Manželka Iveta vzhledem ke stavu Standy nemůže chodit do práce a jsou tak odkázaní na pomoc druhých. Standa musí každodenně rehabilitovat, a to nejen provádět fyzioterapii, ale hlavně terapii kognitivních funkcí. Do budoucna nesmí polevovat. Pokud by intenzivně necvičil, hrozí regrese. V Havířově není žádné zařízení, které by poskytovalo služby pacientům s takto specifickým poraněním mozku, proto musí dojíždět do Ostravy, do organizace MensSana, kde provádí speciální kognitivní cvičení, maluje zde, dělá muzikoterapii a další aktivizační činnosti. Standa je sice vertikalizován, ujde kratší vzdálenosti, na dlouhé trasy je ale stále odkázán na invalidní vozík. Pro tuto rodinu je velmi prioritní mít osobní automobil, hlavně kvůli zajištění rehabilitací Standy, dojíždění do MensSany apod.
VÝSLEDKY
https://results.onlinesystem.cz/ResultsOverall/Index/1585
DOPIS PRO VÁS VŠECHNY OD STANDY A IVETY
Ahoj,

Chtěla jsem z celého srdce poděkovat tobě, ale i všem ostatním lidičkám, co se podíleli na přípravě Běhu pro. Ještě teď mám husinu, když si na vše vzpomenu a jsem plná nádherných pocitů a emocí. Je to překrásný počin, organizačně vše propracováno (a vím, že je za vším spousty a spousty práce). Pro mě osobně to bylo PŘEVELIKÉ a nádherné, tolik milých tváří, tolik podpory, tolik energie, tolik objetí a úsměvů a v neposlední řadě tak velká kupa peněz. Na to vše nikdy nezapomenu a vše přijímám s přeobrovskou pokorou a vděkem. Nejen pro naši rodinu jste Andělé a díky takovým lidičkám je svět krásnější a pozitivnější.

Přeji všem ty nejkrásnější dny, ať máte co nejvíce důvodů k tomu mít úsměv na tváři, ale hlavně na duši. A ať máte mnoho sil a energie do dalších ročníků běhu a dostane se pomoci ostatním, kteří ji potřebují. Sami máme ve svém okolí takových lidiček více a osobně jim z celého srdce přeji, aby i oni měli tak velké štěstí jako naše rodina a zažili ten pocit sounáležitosti, podpory a pomoci.

Ještě jednou DĚKUJI, nejsem schopna slovy vyjádřit, jak moc si toho vážím a cením. <3 <3

moc zdravím, Iveta