Běh pro Matyho - Informace
Místo realizace projektu
Kostel svatého Ducha, Výškovická 3166/124a, 700 30 Ostrava-jih

Mapa
Informace k běhu a trati
Letos budou tyto kategorie:

- bezbarierový běh (handicapovaní, děti do 6 let a kdokoli kdo bude chtít, trať 400m)
- dětský běh:
a)děti mladší (6-9 let, trať 400m)
b)děti starší (10-12 let, Trať 800m)
- běh 5km:
a) děti do 15 let
b) ženy
c) muži
- běh 10km:
a) ženy
b) muži

Registraci možno provést zde, mapu tratě pak prostudovat zde.

Trasa bezbariérového a dětského běhu je okolo kostela a mateřské školky Pastelka.

Každá trať je dobře označená a na důležitých místech je vždy organizátor, tak abychom zajistili co největší bezpečnost a hladký průběh celé akce.
Něco málo o Matym
Maty byl úplně obyčejný 9letý kluk, který měl rád hory, cestování, rád se učil novým věcem, užíval si spokojeného dětství jako každý kluk v jeho věku. Věnoval se tanci, hudbě a reprezentoval ZUŠ ve hře na klavír.
Jeho život se změnil v červenci roku 2017, kdy jako každý rok odcestoval s rodinou na letní dovolenou. V osudný den ráno se probudil a stěžoval si na běžnou nevolnost, během pár hodin se však jeho stav začal rapidně zhoršovat, přidala se bolest na hrudi, silné pocení a postupně došlo k celkovému kolapsu. Během první hodiny v nemocnici následoval první ortel, zřejmě „prasklý, neznámý útvar v oblasti hrudníku, utlačující srdce s podezřením na krvácení do dutiny hrudní.“ Maty byl napojen na kyslík, stabilizován a okamžitě transportován na onkologické oddělení nemocnice v Motole.
Lékaři se rozhodli pro operaci, a to hned následující den. Matyho stav se začal natolik zhoršovat, že pro záchranu jeho života lékaři odstranili celou levou plíci. Maty následně strávil jeden den v umělém spánku na oddělení ARO-JIP. Bylo zjištěno, že se jedná zřejmě o zhoubný nádor a při zákroku byla nalezena další malá infiltrace na pravé plíci a metastáze na bránici. V průběhu operace došlo, díky komplikacím k paréze levé nohy, kdy ji necítil od kolena dolů.
Zhruba po 14 dnech strávených v Motole byl propuštěn domů a následně předán do péče oddělení dětské onkologie FN Brno. Zde potvrdily nález o zhoubném nádoru a diagnóza zněla „EWINGUV SARKOM LIKE ve 4. stadiu“ agresivní nádor šířící se krevním řečištěm. Během dvou dnů byla stanovena léčba, kterou jsme ihned zahájili.

Maty trávil 4 dny v nemocnici, kde byl neustále připojen k infuzi a každý den mu byly aplikovány 4 dávky chemoterapie. Krátce po návratu domů přišli vysoké horečky jako odezva na neutropení stavy a vracel se zpět do nemocnice. Většinou zde bohužel strávil celý čas až do další aplikace chemoterapie, která probíhala v intervalech 21 dní. Maty těžce nesl odloučení od školy a spolužáků, začal se stydět za vlasy, které mu vypadaly hned pár dní po aplikaci první chemoterapie. A především špatně nesl dlouhý pobyt v nemocnici mimo domov a bez tatínka, který za nim jezdil v každé volnější chvíli.
V lednu 2018 byla ukončena chemoterapie první část intenzivní léčby a dle vyšetření se rozhodovalo o dalším postupu. Vzhledem k agresivitě nádorů bylo doporučeno podstoupit jako další část léčby autologní transplantaci kostní dřeně. (jedná se o zákrok, kdy jsou pacientovi hned v úvodu léčby odseparovány a zmrazeny jeho vlastní kmenové buňky, které mu následně po aplikaci vysokodávkované chemoterapie vrátí lékaři krevní cestou zpět do těla).
Začátkem února tedy nastoupil na transplantační jednotku, kde podstoupil celý transplantační proces. Maty měl po aplikaci vysokodávkované chemoterapie velké bolesti, nevolnosti a po dobu necelých 6 dní mu musel být aplikován Morfin.
Po 5-ti týdnech opustil transplantační jednotku a byl v domácí péči. Bohužel se během měsíce ukázalo, že Matyho plíce a srdce, které je trvale díky útlaku nádoru zatlačeno, nezvládlo sílu vysokodávkované chemoterapie a Maty se začal jednu noc silně dusit. Následoval převoz do nemocnice a napojení na kyslík. Po řadě vyšetření bylo zjištěno, že na plíci i srdíčku vznikl díky chemoterapii zánět. Matymu byly předepsány léky pro léčbu srdce, u plíce muselo dojít k silné kortikoidové léčbě, která měla za následek i velký nárust jeho váhy, s kterým se bohužel potýká do dnešního dne. Naštěstí obojí léková terapie postupně zabrala. Avšak došlo k trvalému poškození plíce. Kapacita plíce je na 40%. Toto vše mělo za následek, že nemohl podstoupit plánované ozařovaní hrudníku, které by stav jeho plíce mohlo znova zhoršit. Přešel tedy do péče Sarkomové poradny.

Maty vzhledem ke svému stavu nenavštěvuje již třetím rokem pravidelnou školní docházku a praktikuje tvz. domácí vzdělávání. Navštěvují ho v rámci možností pravidelně učitelé a se spolužáky a kamarády je v kontaktu přes Skype. Vzhledem ke snížené imunitě a stavům nevolnosti po aplikaci chemoterapie byl jeho pohyb v sociální oblasti velmi omezený a bohužel současná pandemická situace ho opět zcela izolovala jako i celou rodinu. Léčba se podepisuje i na jeho celkovém stavu. Vzhledem k tomu, že parézu na levé noze se nepodařilo zcela odstranit, trpí tím jeho stereotyp chůze a velmi ho to omezuje v pohybu jako i jeho omezené dýchání a nadváha. Stále podstupuje soukromé rehabilitace pro zlepšení hybnosti nohou tak i celkového držení těla, dále pak soukromé lekce jógy pro zlepšení techniky dýchání a celkové práce s dechem.

Vzhledem k současné pandemické situaci se bohužel Maty zřejmě i přes zatím vypadající příznivý vývoj onemocnění ani v záři do školy nevrátí, neboť virus napadající plíce, by mohl být pro jeho stav zcela fatální.
Cíl realizace projektu
Cílem je vybrat finanční obnos, který by se použil na elektrokolo, rehabilitační pomůcky a samotné rehabilitační cvičení. Naším společným cílem je vybrat 200.000,-, které mohou pomoci výrazně zlepšit životní úroveň.
Pomožme všichni splnit Matymu jeho velké přání a to zase navštěvovat hory a jezdit na kole.
Popis
Projekt má pomoci tělesně postiženým, nemocným a jinak zdravotně znevýhodněným spoluobčanům v Ostravě a bude realizován formou benefičního běhu. Jako šestý ročník se uskuteční s názvem "Běh pro Matyho". Na trať závodů s délkou tratí 5 a 10 kilometrů chceme přivést jak výkonnostní běžce, tak i úplné amatéry a zdravotně postižené.
Výtěžek (včetně celého startovného) bude věnován potřebným.
Časový plán a doba trvání projektu
Akce se bude konat 17.10.2020.
Start i konec závodu bude u Kostela Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu, ulice Výškovická.

13:00 Zahájení
15:00 Ukončení registrace
15:30 Start bezbariérového a dětského závodu
16:00 Start hlavního závodu na 5 a 10 km
18:00 Vyhodnocení
19:00 Ukončení akce

Závod určitě bude!