Běh pro Elišku - Informace
Popis projektu
Projekt má pomoci tělesně postiženým, nemocným a jinak zdravotně znevýhodněným spoluobčanům v Ostravě a bude realizován formou benefičního běhu. Jako druhý ročník se uskuteční s názvem "Běh pro Elišku". Na trať závodů s délkou tratí 5 a 10 kilometrů chceme přivést jak výkonnostní běžce, tak i úplné amatéry a zdravotně postížené.

Výtěžek (včetně celého startovného) bude věnován potřebným. Druhý ročník je věnován tělesně postižené Elišce Doležalové s diagnozy Dandy-Walker syndrom, Obstrukční hydrocefalus, Atypický autismus a Farmakorezistentní epileptický syndrom a další, která potřebuje nemálo zdravotních pomůcek nutné k přežití ale v současné době je akutní automobil, který je nevyhovující a koupací lůžko (na pořízení nového vozidla budou využité patřičné dotace).

Benefiční běh proběhne pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře společně s hlavním pořadatelem a současně garantem závodu Římskokatolickou farností Ostrava-Zábřeh ve spolupráci s organizací Young Life Česká republika, pobočkou Ostrava.

Tváří akce se stane Vítkovický hokejista Roman Šturc se svými spoluhráči.
Časový plán a doba trvání projektu
Akce se bude konat 22.10.2016 od 16 hodiny do 20 hodiny.
Start i konec závodu bude u Kostela Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu, ul. Kotlářová.
Start závodu bude v 16:00hod.
V 18:00hod proběhne vyhodnocení závodu a program bude pokračovat občerstvením a ohňostrojem u kostela Sv.Ducha.
Místo realizace projektu
Ostrava – Zábřeh a Výškovice
Cíl realizace projektu
Cílem je vytvoření projektu, který pomůže propojit tělesně zdravé a tělesně postižené občany a přinese možnost pomáhat jedni druhým. Chceme touto formou finančně pomoci tělesně postiženým a nemocným lidem z Ostravy s nákupem speciálního zdravotnícké vybavení, které jim pomůže zkvalitnit jejich život a pomůže jim lépe se začlenit mezi ostatní občany.
V tomto konkrétním případě by měl projekt pomoct s pořízením automobilu a koupacího lůžka ve výši 240.000,-Kč
Propozice
Start a cíl: před kostelem SV. DUCHA

Registrace: je spuštěná od 12:00 hodiny. Pokud se nám podaří zajistíme i program, více informací bude pak na FB.

STARTOVNÉ: JE OPRAVDU DOBROVOLNÉ!

Povrch tratě 10 km: asfalt, lesní šotolina

Povrch ostatní tratě: asfalt

Něco na posilnění pro běžce bude přichystáno před během u šaten a pak v prostoru cíle zajistí pořadatele.